Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Invloed van cytochroom P450 2C19 genotype op de effectiviteit van clopidogrel

Door op 01-10-2009

Clopidogrel is een plaatjesremmer die zijn werking uitoefent door zich te binden aan de P2Y12 receptor die op plaatjes aanwezig is. Door binding aan deze receptor wordt ADP-gemediëerde plaatjesaggregatie geremd.Clopidogrel is een prodrug en moet in de lever omgezet worden tot een actieve thiol metaboliet om zijn werking uit te oefenen. Hierbij zijn verschillende cytochroom P450 (CYP) enzymen betrokken. Het is bekend dat er bepaalde CYP2C19 genotypen zijn die tot minder activiteit van clopidogrel leiden. Verminderde activiteit is een probleem, omdat bekend is dat resistentie tegen clopidogrel kan leiden tot ischemie. In het onderzoek van Schuldiner et al.1 werd onderzocht wat het effect van het genotype van CYP2C19 op de activiteit van clopidogrel is. Dit onderzoek bestond uit 2 onderdelen. In het eerste onderdeel kregen 429 gezonde personen van de Amish gemeenschap een oplaaddosis clopidogrel van 300 mg, gevolgd door 75 mg per dag. Gedurende 6 dagen werden plaatjesaggregatiemetingen gedaan (PAPI-onderzoek). In het tweede onderdeel van het onderzoek werden van 227 patiënten die een percutane coronaire interventie (PCI) hadden ondergaan, het genotype van CYP2C19 bepaald en tevens de mogelijke ischemische gebeurtenissen geregistreerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 10 - Editie 10, 2009