Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Invloed van losartan en atenolol op sterfte bij hypertensie

Door op 01-02-2004

In het dubbelblinde en gerandomiseerde LIFE-onderzoek (Losartan Intervention for Endpoint reduction in hypertension) werd de werkzaamheid van de angiotensine-II-antagonist losartan vergeleken met die van de (β-blokker atenolol. Ingesloten werden patiënten met hypertensie, een linkerventrikelhypertrofieop het ECG en met risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Om na te gaan wat de werkzaamheid van losartan is bij patiënten met hypertensie en linkerventrikelhypertrofie op het ECG, maar zonder risicofactoren voor hart- en vaatziekten, werd door Devereux et al. naderhand een subgroepanalyse verricht waarbij alleen deelnemers zonder risicofactoren werden betrokken.vn Dit onderzoek betrof 6886 patiënten (55-80 jaar oud, gemiddelde leeftijd 66 jaar, van wie 57% vrouwen) met essentiële hypertensie (systolische bloeddruk in zittende houding 160 tot 200 mmHg en diastolisch 95 tot 115 mmHg). De gemiddelde controleduur bedroeg 4,8 jaar. Na randomisatie werden de patiënten behandeld met 50 mg losartan dan wel 50 mg atenolol per dag. Indien de behandelaars dit noodzakelijk achtten, mocht de dosering in beide groepen worden verhoogd tot 100 mg (eenmaal daags) of kon de behandeling worden uitgebreid met hydrochloorthiazide of andere antihypertensiva. Het primaire eindpunt was een combinatie van cardiovasculaire sterfte, beroerte of myocardinfarct. Andere eindpunten waren onder meer totale sterfte, angina pectoris of ha rtfa len waarvoor een opname noodzakelijk was, of de noodzaak tot revascularisatie-ingrepen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 2 - Editie 2, 2004