Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Invloed van nierfalen op de farmacokinetiek van bupropion en zijn metabolieten

Door op 01-10-2007

Bupropion – een hulpmiddel bij stoppen met roken en tevens antidepressivum (voor het laatste is het niet in Nederland geregistreerd. Ref.) – wordt voornamelijk in de lever geklaard. Voor een belangrijk deel wordt het gemetaboliseerd tot de actieve metaboliet hydroxybupropion. Het betrokken leverenzym is cytochroom P450 2B6 (CYP2B6). De hydroxylering van bupropion is aldus een maat voor de activiteit van het CYP2B6. Nu is uit verschillende onderzoeken gebleken dat het metabolisme in de lever beïnvloed kan worden door nierfalen.Voor CYP2C9 en CYP3A4 is dat al aangetoond. Het is echter nog onduidelijk of ook de activiteit van CYP2B6 wordt beïnvloed. Bupropion kan convulsies en andere toxische effecten op het centrale zenuwstelsel veroorzaken bij hoge plasmaconcentraties. Van belang is om te weten of bij nierfalen de dosis moet worden aangepast. Turpeinen et al. onderzochten de farmacokinetiek van bupropion en zijn metabolieten en de CYP2B6-activiteit in 17 gezonde niet-rokers en 10 niet-rokers met stabiel nierfalen. De gezonde proefpersonen gebruikten geen orale medicatie en de proefpersonen met nierfalen gebruikten geen bekende remmers of inductoren van CYP2B6. De plasmaconcentraties van bupropion, hydroxybupropion en hydrobupropion werden gedurende 72 uur bepaald na een eenmalig orale dosis van 150 mg bupropion.Vervolgens werden de volgende farmacokinetische parameters berekend: maximale plasmaconcentratie (Cmax), tijd tot Cmax (tmax), halfwaardetijd (t1⁄2), area under the curve (AUC) en orale klaring (CL/F).Tevens werd de genotypering van CYP2B6 SNPs 1459 C>T en 516 G>T en SNP 785 A>G bepaald.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 oktober 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 10 - Editie 10, 2007