Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Is een interval van meer dan 14 dagen tussen antenatale glucocorticosteroïd toediening en geboorte minder gunstig voor te vroeg geborenen?

Door op 01-10-2007

Zeven tot 10% van alle zwangerschappen eindigt met een te vroege geboorte; dit is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en sterfte bij pasgeborenen. Gebruik van glucocorticosteroïden bij zwangerschappen met een duur tussen 28 en 34 weken zou de morbiditeit en sterfte terugdringen. Veel onderzoeken hebben aangetoond dat toediening van glucocorticosteroïden binnen zeven dagen voor de geboorte tot een verbetering van de longfunctie van de pasgeborene leidt. Het is echter niet duidelijk of de gunstige effecten van antenataal gebruik van glucocorticosteroïden afnemen wanneer de geboorte na die zeven dagen plaatsvindt. Om deze reden vergeleken de onderzoekers retrospectief twee cohorten van pasgeborenen die waren geboren na een zwangerschapsduur tussen 26 en 34 weken. Driehonderdzevenenvijftig zwangerschappen werden bestudeerd (gegevens afkomstig uit twee klinieken in Milwaukee (VS). In het ene cohort had de bevalling 2-14 dagen na toediening van glucocorticosteroïden plaatsgevonden, in het andere cohort meer dan 14 dagen na de glucocorticosteroïdkuur. Een volledige glucocorticosteroïdkuur was gedefinieerd als toediening van twee doseringen van 12 mg betamethason i.m. of vier doseringen van 6 mg betamethason i.m. Binnen de cohorten werd een onderverdeling aangebracht naar een zwangerschapsduur van > 28 weken of van < 28 weken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 oktober 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 10 - Editie 10, 2007