Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Is er verband tussen infecties, antibioticagebruik en het ontstaan van allergieën?

Door op 01-08-2008

Allergieën komen meer voor bij eerstgeboren kinderen. Verondersteld wordt dat bij latere kinderen het afweersysteem meer wordt gestimuleerd doordat ze meer worden blootgesteld aan infecties. Indien dit juist is, zou gebruik van antibiotica het beschermende effect van doorgemaakte infecties verminderen of opheffen. Harris et al. namen 642 kinderen al voor hun geboorte op in een cohortonderzoek en controleerden deze kinderen tot hun achtste jaar elk jaar. Tot hun vijfde jaar hielden zij de infecties en het gebruik van antibiotica bij. Op hun achtste jaar werd met behulp van een vragenlijst bij de ouders nagegaan of de kinderen in de laatste 12 maanden last hadden gehad van een piepende ademhaling of rhinitis. Met priktesten werd overgevoeligheid voor een drietal allergenen vastgesteld (pollen, kattenharen en huisstofmijt). Ook verzamelden de onderzoekers gegevens over de grootte van de familie, blootstelling aan sigarettenrook en verder verschillende gegevens om de sociale status vast te stellen. Uit de medische status werden de gegevens verkregen betreffende de infecties die de kinderen tot de leeftijd van vijf jaar hadden doorgemaakt en welke antibiotica daarvoor waren voorgeschreven. Het hele onderzoek werd uitgevoerd met de gegevens van de ‘General Practitioner’ in Kent, Verenigd Koninkrijk. Met huidtesten werd ook nagegaan of en waarvoor de moeders (en de meeste van de vaders) allergisch waren. Dit werd in kaart gebracht door te vragen naar de klachten ‘astma’ of ‘hooikoorts’. Dezelfde onderzoeksgroep voerde in 1998 al een soortgelijk onderzoek naar de kindertijd van deze ouders zelf uit zodat ook over hen veel gegevens bekend waren. Deze gegevens werden in dit onderzoek gebruikt om na te gaan of het ziektebeeld van de ouders invloed had op dat van de kinderen. Eerstgeborenen hadden op latere leeftijd hun eerste infectie dan andere kinderen (op de leeftijd van 4,4 maanden resp. 3,6 maanden; p=0,03). Zowel het aantal infecties als het aantal voorgeschreven antibiotica was hoger voor de kinderen dan voor hun ouders indertijd, vooral in de eerste twee levensjaren. Op vijfjarige leeftijd had 97% van de kinderen drie of meer infecties gehad terwijl dat slechts bij 69 % van de ouders het geval was. Slechts 2% van de kinderen en 24% van de ouders had op die leeftijd nog geen antibiotica gehad. Er was geen relatie tussen atopie en doorgemaakte infecties. Kinderen met een moeilijke ademhaling, voornamelijk piepen, hadden vaker seizoensgebonden klachten zoals rhinitis. Kinderen van ouders die in hun jeugd zelf dergelijke problemen gehad hadden vertoonden significant meer allergische symptomen. Ondanks het grote aantal infecties dat in de eerste vijf levensjaren werd doorgemaakt en het grote aantal antibiotica dat werd voorgeschreven was er geen verband met het optreden van allergie van de luchtwegen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 augustus 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 8 - Editie 8, 2008