Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Juist voorschrijven van geneesmiddelen aan ouderen

Handvatten om praktisch toepasbare informatie snel te kunnen vinden

 • 00Inleiding
 • 01Farmacokinetiek en farmacodynamiek kunnen veranderen bij ouderen
 • 02Bronnen van informatie over ouderen
 • 03Informatie van Ephor
 • 04Informatie van belang bij het voorschrijven aan ouderen
 • 05De Ephorapp
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Ouderen vormen een afzonderlijke doelgroep voor het farmacotherapiebeleid. Voor hen is maatwerk nodig. Onder meer door de keuze van het juiste middel waarvan effectiviteit bewezen is bij ouderen en de juiste dosering voor deze doelgroep, rekening houdend met veranderingen in farmacokinetiek en -dynamiek. Voorts moet rekening gehouden worden met gebruiksgemak interacties, vooral omdat er bij ouderen vaak polyfarmacie is, en met bijwerkingen die vooral bij ouderen tot problemen kunnen leiden. De informatie om tot een goede keus te komen bij ouderen is in bronnen, zoals het Farmacotherapeutisch Kompas en de bijsluitertekst, niet altijd aanwezig.
In dit artikel wordt hieraan aandacht besteed en wordt de Ephorapp besproken, waarin de benodigde informatie over veelgebruikte geneesmiddelen bij ouderen op een gestructureerde wijze is bijeengebracht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Drenth-van Maanen, A.C.
Wilting, I.
Jansen, Dr. P.A.F.
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 17 maart 2021
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 1 - Editie 1, 2021

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • heeft u kennis van factoren die van belang zijn bij het voorschrijven aan en het monitoren van medicatie bij ouderen;
 • krijgt u inzicht in de beperkte informatie over toepasbaarheid van medicatie bij ouderen in de registratietekst en patiëntenbijsluiter;
 • krijgt u inzicht in de toepasbaarheid van nieuwe informatie over ouderen in het Farmacotherapeutisch Kompas;
 • weet u meer over de Ephorapp en welke informatie hierin te vinden is over voorschrijven en monitoren van medicatie bij ouderen;
 • kunt u de voor het voorschrijven relevante farmacotherapeutische eigenschappen van belangrijke geneesmiddelen vinden en deze vertalen naar de toepassing bij voorschrijven aan ouderen.