Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Klasse van antivirale geneesmiddelen en de kans op myocardinfarct

Door op 01-10-2007

Uit het onderzoek van de Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV Drugs (DAD) Study Group is gebleken dat de kans op coronaire hartziekten verhoogd is bij gebruik van antiretrovirale combinatietherapie. Friis-Moller et al. beschrijven in het New England Journal of Medicine een analyse van de gegevens van het DAD-onderzoek, waarbij onderzocht is of er mogelijk verband bestaat tussen het ontstaan van een myocardinfarct en gebruik van verschillende klassen van antiretrovirale geneesmiddelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 10 - Editie 10, 2007