Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Kleinere verpakkingseenheden verminderen sterfte door intoxicatie

Door op 01-03-2005

Nieuwe Engelse wetgeving, waarmee het maximumaantal toegestane tabletten paracetamol en salicylaten per verpakking is verminderd, heeft een gunstig effect op het aantal sterfgevallen ten gevolge van intoxicatie. Dit concluderen Hawton en medewerkers op grond van de resultaten van een onderzoek naar de langetermijneffecten van de wet waarmee in 1998 het maximaal te verkopen aantal tabletten werd gelimiteerd om voorraden in huis en de kans op een overdosis te verminderen. In apotheken was het aantal te verkrijgen tabletten paracetamol en salicylaten tot de invoering van de wet onbeperkt. Na invoering van de nieuwe wet is het maximumaantal te verkrijgen tabletten 32. Op andere verkooppunten is het aantal tabletten per verpakkingseenheid verminderd van 24 tot 16 tabletten. De data die verzameld zijn om de effecten van de nieuwe wetgeving te bestuderen, zijn het aantal overlijdensgevallen tussen 1993 en 2001 ten gevolge van een overdosis met paracetamol, salicylaten of ibuprofen, het aantal personen dat tussen 1996 en 2002 na een overdosis met paracetamol in aanmerking kwam voor een levertransplantatie, het aantal gevallen dat tussen 1997 en 2001 bij vijf ziekenhuizen behandeld is voor een overdosis en de verkoopcijfers van analgetica in het Verenigd Koninkrijk. De resultaten geven aan dat het aantal overlijdensgevallen ten gevolge van een overdosis paracetamol of salicylaten na de wetswijziging significant is afgenomen met 22% (95%-BI 11-32%). Ook het aantal personen met leverschade ten gevolge van paracetamolinname en het aantal personen dat daardoor in aanmerking kwam voor levertransplantatie is afgenomen. In het eerste jaar na de wetswijziging daalde het aantal mensen dat bij een ziekenhuis behandeld werd na inname van paracetamol met 15%; de daaropvolgende jaren is er echter geen verdere afname meer aangetoond. Het aantal behandelingen voor een intoxicatie met salicylaten is gelijk gebleven, terwijl het aantal intoxicaties met ibuprofen is toegenomen. Hoewel het aantal tabletten paracetamol per verpakkingseenheid is afgenomen, is de verkoop van de hoeveelheid verpakkingen paracetamol in de loop der jaren gestegen, zodat de verkoop van het totale aantal tabletten paracetamol ongeveer gelijk is gebleven. De hoeveelheid verkochte verpakkingen salicylaten is constant gebleven, zodat door afname van het aantal tabletten per verpakking, het totale aantal tabletten salicylaten vrijwel is gehalveerd. De auteurs concluderen dat vermindering van het aantal tabletten per verpakkingseenheid de consument uiteindelijk niet kan verhinderen om desgewenst een voorraad aan te leggen door in te kopen op verschillende locaties. Aangezien een poging tot suïcide vaak plaatsvindt met de voorhanden zijnde voorraad, kan een kleinere verpakkingseenheid wel de kans op overlijden verkleinen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacie
Publicatie 1 maart 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 3 - Editie 3, 2005