Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Koorts bij kinderen: behandelen met monotherapie of is een combinatie of afwisseling van koortsverlagende medicatie beter?

Door op 17-12-2010

Steeds vaker worden zowel ibuprofen als paracetamol afwisselend ofwel gecombineerd toegepast bij de behandeling van koorts bij kinderen. Het blijft echter de vraag of deze geneesmiddelen alleen of gecombineerd veilig zijn en of een combinatiebehandeling beter is dan monotherapie bij kinderen. Het artikel van Nabulsie beschrijft een literatuuronderzoek waarbij vijf gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoeken zijn vergeleken. In twee onderzoeken werd gelijktijdige combinatie van ibuprofen en paracetamol vergeleken met monotherapie. De combinatie bleek even effectief te zijn als de behandeling met alleen ibuprofen. In de overige drie onderzoeken werden ibuprofen en paracetamol afwisselend gebruikt om de drie tot vier uur. Dit bleek superieur te zijn aan monotherapie met ibuprofen of paracetamol. Alle onderzoeken waren echter van matige kwaliteit. Er was sprake van kleine aantallen patiënten en er werden verschillende doseringen en doseringsintervallen met elkaar vergeleken. Tevens werd in deze onderzoeken onvoldoende gekeken naar bijwerkingen en toxiciteit aan de hand van laboratoriumgegevens betreffende bijvoorbeeld lever- en nierfunctie. De onderzoeker doet aanbevelingen voor toekomstig onderzoek waarin op bovenstaande tekortkomingen uit eerder onderzoek wordt gelet. In de tussentijd wordt alleen de monotherapie van paracetamol ofwel ibuprofen geadviseerd. Ook de richtlijnen van NICE adviseren om beide geneesmiddelen niet afwisselend of gecombineerd toe te passen. Mocht een kind onvoldoende baat hebben bij een van beide middelen, dan kan wel gekozen worden voor het andere geneesmiddel.

Opmerking referent: de NHG-standaard ‘Kinderen met koorts’ adviseert paracetamol als eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van kinderen met koorts.

Belangenverstrengeling: geen.

Nabulsie M. Is combining or alternating antipyretic therapy more beneficial than monotherapy for febrile children? BMJ 2010;340:92-4.

Paracetamol is in Nederland op de markt als zodanig en in een groot aantal OTC-preparaten
Ibuprofen is in Nederland op de markt als zodanig en als Brufen® , Advil® en Nurofen® en in een groot aantal OTC-preparaten

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs L.A. ten Berg-Lammers
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 december 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 10 - Editie 10, 2010