Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Kortwerkende ß2-agonisten bij COPD

Door op 01-02-2004

COPD-patiënten geven vaak aan symptomatische verlichting te ondervinden van het gebruik van kortwerkende (β2-agonisten per inhalatie. Deze middelen worden frequent toegepast, zowel bij chronische, stabiele COPD als bij acute exacerbaties. In een recent overzichtsartikel worden de resultaten besproken van een meta-analyse naar de effectiviteit van kortwerkende β2-agonisten in vergelijking met placebo bij de behandeling van COPD. Enkel gerandomiseerde en placebo-gecontroleerde onderzoeken waarbij aan volwassenen kortwerkende β2-agonisten per inhalatie werden gegeven gedurende ten minste zeven dagen werden bij dit onderzoek betrokken. De benodigde onderzoeken werden verzameld door middel van een zoekopdracht in het studieregister van de Cochrane Collaboration. In dit uitgebreide gegevensbestand zijn data aanwezig van verscheidene elektronische en handmatige zoekmachines, van congresverslagen en niet-gepubliceerde en nog lopende onderzoeken. Alle samenvattingen van de op deze wijze gevonden manuscripten werden gelezen om na te gaan in hoeverre werd voldaan aan de inclusiecriteria. De artikelen die hieraan voldeden, werden vervolgens in hun volle omvang beoordeeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 2 - Editie 2, 2004