Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Kosten-baten analyse van antipsychotica van de tweede generatie bij de behandeling van psychose en agressie bij de ziekte van Alzheimer

Door op 01-06-2008

De ziekte van Alzheimer is niet alleen betreffende menselijk leed maar ook in economisch opzicht een kostbare aandoening, die steeds vaker optreedt. In ongeveer de helft van de gevallen gaat deze rampzalige ziekte gepaard met psychotische verschijnselen en agitatie. Deze symptomen worden vaak behandeld met antipsychotica van de tweede generatie. Men kiest voor deze stoffen omdat zij vaak als werkzamer en veiliger worden beschouwd dan de oudere antipsychotica. Om de werkzaamheid en veiligheid van deze antipsychotica nader te onderbouwen heeft het National Institute of Mental Health (NIMH) in de Verenigde Staten een groot klinisch onderzoek op gezet om de werkzaamheid van olanzapine, risperidon en quetiapine bij patiënten met de ziekte van Alzheimer te vergelijken met placebo (het zogenoemde CATIE-AD onderzoek). De gegevens betreffende werkzaamheid en veiligheid zijn in een andere publicatie verschenen (Schneider et al., 2006) dan het artikel dat hier aan de orde is (Rosenheck et al., 2007).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 6 - Editie 6, 2008