Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Kosten van oncologische middelen in relatie tot de overlevingswinst

De kosten van oncolytica zijn in het afgelopen decennium sterk gestegen, en trekken een zware wissel op gezondheidszorgbudgetten. Een goed inzicht in de kosten van oncolytica in relatie tot de gezondheidswinst is belangrijk. Bij de beoordeling van nieuwe oncolytica die gebruikt worden in de palliatieve setting, gebruiken we in ons ziekenhuis de ratio medicatiekosten gedeeld door de winst in overall survival of progressievrije overleving. De resultaten uit de registratiestudies en de kosten voor het geneesmiddel uit de G-standaard worden voor deze berekening gebruikt. Om de ratio te kunnen vergelijken, berekenden we deze voor tien dure oncolytica. We selecteerden de rapporten van de commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM), en analyseerden de daarin opgenomen geneesmiddel-indicatiecombinaties. De medicatiekosten per gewonnen jaar in overall survival varieerden van 38.000 euro tot 299.000 euro. De medicatiekosten per gewonnen jaar progressievrije overleving varieerden van 59.000 euro tot 244.000 euro. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren