Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Kosteneffectiviteit van ‘drug-eluting stents’ in vergelijking met traditionele stents

Door op 01-07-2009

De auteurs onderzochten of het gebruik van ‘drugeluting stents’ (DES) kosteneffectief was in vergelijking met de traditionele ‘bare-metal stents’ (BMS) in een populatie van 826 patiënten, die tussen mei 2003 en mei 2004 met stents waren behandeld. Deze patiënten kregen volgens toeval DES of BMS in een verhouding van 2 op 1. De patiënten werden gedurende 18 maanden gevolgd waarbij zowel het klinisch beloop op cardiovasculair gebied als alle aan de behandeling verbonden kosten werden bijgehouden. De eindpunten waren overlijden door een cardiale oorzaak, niet-fataal hartinfarct en revascularisatie. Er was na 18 maanden geen significant verschil tussen beide behandelgroepen maar de kosten waren in de DES groep veel hoger dan in de BMS groep. Na 18 maanden waren in de DES-groep de mediane kosten € 9810 per patiënt tegen € 8200 in de BMS-groep. Dit verschil zit vooral in de kosten per stent. Uiteindelijk bleken in de BMS-groep de totale kosten per patiënt gemiddeld € 1358 lager dan in de DES-groep.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 juli 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 7 - Editie 7, 2009