Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Kosteneffectiviteit van pneumokokkenvaccinatie onder Nederlandse kinderen

Wereldwijd komen infecties door pneumokokken vaak voor bij kinderen. Veelal is de oorzaak de grampositieve bacterie Streptococcus pneumoniae. Men onderscheidt invasieve pneumokokkeninfecties (bacteriëmie, meningitis, artritis) waarbij de vermenigvuldiging van pneumokokken zich voordoet in normaliter steriele plaatsen, en niet-invasieve infecties waarbij slijmvliezen van de tractus respiratorius zijn betrokken (sinusitis, otitis, bronchitis, pneumonie).
In Nederland is het 7-valente conjugaat-pneumokokkenvaccin (PCV-7) in 2006 in het Rijksvaccinatieprogramma opgenomen in een doseerschema met vier vaccinaties op grond van overwegingen van kosteneffectiviteit. Deze kosteneffectiviteit trokken Rozenbaum et al. in twijfel. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat er een significante toename is van invasieve ziekten veroorzaakt door serotypen die niet in het pneumokokkenvaccin zijn opgenomen. Dit heeft mogelijk een vermindering van de directe effecten en een afname van mogelijke groepsimmuniteit van niet-gevaccineerden tot gevolg.
Om deze reden hebben Rozenbaum et al. een onderzoek opgezet naar de kosteneffectiviteit van PCV-7 in het huidige doseerschema en in een gereduceerd doseringsschema, en van een 10- en 13-valent pneumokokkenvaccin (PCV-10 en PCV-13). In de kosteneffectiviteitsanalyse zijn PCV-7, PCV-10 and PCV-13 vergeleken met ‘geen vaccinatie’ in een cohort van 180.000 nieuwgeborenen aan de hand van incrementele kosteneffectiviteitsratio’s met de QALY (quality adjusted life year) als uitkomstmaat voor gezondheidseffecten. De incrementele kosteneffectiviteitratio, dat wil zeggen het verschil in kosten per QALY van vaccinatie ten opzichte van geen vaccinatie, is berekend door de netto kosten te delen door het aantal gewonnen QALY’s. Het tijdsbestek van het onderzoek was vijf jaar, overeenkomend met de verwachte beschermingsduur van het vaccin.
De voornaamste uitkomsten van de analyse waren dat de incrementele kosteneffectiviteitratio van PCV-7 werd geschat op € 113.891,- per QALY. Een incrementele kosteneffectiviteitratio van € 50.000,- per QALY werd gezien als potentieel kosteneffectief. De incrementele kosteneffectiviteitratio’s van PCV-10 en PCV-13 waren respectievelijk € 52.947,- en € 50.042,- per QALY. Deze bedragen werden lager indien er gewerkt werd met een gereduceerd doseerschema met drie vaccinaties: resp. € 37.891,- en € 35.743,- per QALY. Indien men werkte met een vermindering van 25% van de kosten van het vaccin ging het om resp. € 41.106,- en € 31.250,- per QALY.
Uit dit onderzoek blijkt dat het huidige vaccinatieprogramma met PCV-7 in Nederland niet kosteneffectief is. Vaccinatie met PCV-10 en PCV-13 laat een meer aanvaardbare kosteneffectiviteitratio zien: minder ziektegevallen door andere serotypen en een toegenomen groepsimmuniteit. Dat geldt nog meer indien de kosten kunnen worden verlaagd door een gereduceerd doseerschema en/of lagere vaccinprijzen.

Opmerking referenten: vanaf april 2011 is Synflorix® (een PCV-10) opgenomen in het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma en komt Prevenar® te vervallen uit het Nederlandse Rijksvaccinatieprogramma.

Belangenverstrengeling: vijf auteurs ontvingen sponsorgelden en/of subsidies voor onderzoek van farmaceutische bedrijven. Dit onderzoek is eerder gepresenteerd tijdens een workshop over pneumokokkenvaccins tijdens de conferentie van de European Public Health Association, die ondersteund werd door een onderzoekssubsidie van GlaxoSmithKline.

G.M. van Willigenburg, Utrecht / Dr. K.B. Gombert-Handoko, Amsterdam

Rozenbaum MH, Sanders EAM, Hoek AJ van, Jansen AGSC, Ende A van der, Dobbelsteen G van den, et al. Cost effectiveness of pneumococcal vaccination among Dutch infants: Economic analysis of the seven valent pneumococcal conjugated vaccine and forecast for the 10 valent and 13 valent vaccines. BMJ 2010;340:c2509.

PCV-7 is in Nederland op de markt als Prevenar®
PCV-13 is in Nederland op de markt als Prevenar 13®
PCV-10 zal medio 2011 in Nederland op de markt komen als Synflorix®
Pneumo-23® is ook een pneumokokkenvaccin dat in Nederland op de markt is. Dit is geen conjugaatvaccin en niet geregistreerd voor toepassing bij kinderen jonger dan twee jaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs G.M. van Willigenburg
K.B. Gombert-Handoko
Thema Diversen
Publicatie 18 maart 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 2 - Editie 2, 2011