Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Kwaliteitsindicatoren van farmacotherapie

Er is een groot aantal kwaliteitsindicatoren van farmacotherapie ontwikkeld, zowel geneesmiddel- als ziektegericht. Deze kunnen nader worden ingedeeld naar hun focus op effectiviteit (geneesmiddelkeuze, geïndiceerde medicatie, therapeutische noodzaak) en veiligheid (geneesmiddelinteracties, contraindicaties). Uitgaande van voorbeelden met betrekking tot diabetes, cardiovasculair risicomanagement en medicatieveiligheid bij ouderen lijken de meeste indicatoren inhoudelijk voldoende onderbouwd voor inzet bij leren en reflectie. Er is nog onvoldoende bekend over de voorspellende waarde van de indicatoren in termen van te behalen gezondheidswinst. Een veelbelovende nieuwe ontwikkeling vormen zogeheten actie-indicatoren die gericht zijn op tijdige aanpassingen in medicatie. Op het gebied van medicatieveiligheid voor ouderen zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet en is er nu een aantal indicatoren met voorspellende waarde. Deze dienen echter nog nader gevalideerd te worden om ingezet te kunnen worden als indicator van kwaliteit van zorg.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. F.M. Haaijer-Ruskamp
Dr. P. Denig
Publicatie 14 september 2012
Editie PiL - Jaargang 16 - editie 3 - Editie 3, 2012