Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Lage dosering erytromycine bij patiënten met onverklaarde langdurige hoestklachten

Door op 18-03-2011

Onverklaarde chronische hoestklachten zijn een toestand waarvoor geen bevredigende behandeling bestaat. De auteurs hebben in voorgaand onderzoek aanwijzingen verzameld dat hoest op enige manier verband houdt met een neutrofiele ontstekingsreactie van de luchtwegen. Daarom werd in dit onderzoek bij patiënten met onverklaarbare chronische hoestklachten de volgende hypothese getoetst: verlaagt langdurige behandeling met lage doseringen erytromycine de hoestfrequentie in 24 uur en neemt daarnaast het aantal neutrofiele granulocyten in sputum af?
Dertig patiënten met onverklaarde chronische hoestklachten gedurende meer dan acht weken werden gerandomiseerd naar erytromycine 250 mg/dag (n=15) of placebo (n=15) in een dubbelblind onderzoek met parallelle groepen. De patiënten werden gedurende twaalf weken behandeld. De hoestfrequentie, de hoestreflexgevoeligheid en de ernst van het hoesten werden aan het begin en na 6, 12 en 24 weken beoordeeld. De primaire uitkomstmaat was de verandering in de hoestfrequentie gedurende 24 uur na 12 weken behandelen. Daarnaast werd het aantal neutrofiele granulocyten bepaald in sputum aan het begin van het onderzoek en na 6, 12 en 24 weken.
Na twaalf weken behandeling was de hoestfrequentie in de met erytromycine behandelde groep ten opzichte van die in de placebogroep niet veranderd. Ook op andere tijdstippen gedurende de behandeling werd geen verandering geconstateerd. Hetzelfde gold voor de andere hoestparameters na behandeling met erytromycine. Wel was er een significant verschil in het aantal neutrofiele granulocyten in geïnduceerd sputum na twaalf weken behandeling. In de met erytromycine behandelde groep was dit aantal significant lager dan in de placebogroep. Op de andere tijdstippen was dit verschil afwezig.
De auteurs concluderen dat behandeling met een lage dosering erytromycine van patiënten met chronische onverklaarde hoestklachten geen effect heeft op de hoestklachten en een klein effect heeft op de het aantal neutrofiele granulocyten in geïnduceerd sputum na behandeling gedurende twaalf weken.

Belangenverstrengeling: geen.

Yousaf N, Monteiro W, Parker D, Matos S, Birring S, Pavord ID. Long-term low-dose erythromycin in patients with unexplained chronic cough: a double blind placebo controlled trial. Thorax 2010;65:1107-1110.

Erytromycine is in Nederland op de markt als zodanig en als Erythrocine® (-ES)

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 18 maart 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 2 - Editie 2, 2011