Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Lage gezondheidsvaardigheden en therapietrouw

Door op 18-06-2013

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben vaak weinig kennis over de medicatie die zij gebruiken en moeite met het begrijpen en toepassen van instructies voor adequaat medicatiegebruik. Problemen met het verkrijgen, begrijpen en toepassen van informatie worden bij allochtone patiënten vaak versterkt door een taalbarrière. Bewustwording van het feit dat een deel van de patiënten lage gezondheidsvaardigheden bezit en adequaat tolkgebruik bij allochtone patiënten zijn essentieel voor apothekers, huisartsen en andere zorgverleners. In dit artikel wordt beschreven op welke manier zorgverleners met (allochtone) patiënten met lage gezondheidsvaardigheden kunnen omgaan en er worden voorbeelden gegeven van strategieën en toolkits om de communicatie te verbeteren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs M.P. Fransen
P. Adhien
M.L. Essink-Bot
Thema Casuïstiek
Publicatie 18 juni 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 2 - Editie 2, 2013