Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Langdurig gebruik van anticholinerge en sedatieve geneesmiddelen en cognitief en fysiek functioneren van ouderen

Anticholinerg en sederend werkende medicijnen worden veelvuldig voorgeschreven aan ouderen. Deze medicijnen kunnen hun geheugen en  fysiek functioneren nadelig beïnvloeden. Met gegevens van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) werd de relatie tussen langdurig gebruik van anticholinerge en sederende geneesmiddelen en het cognitief en fysiek functioneren van Nederlandse ouderen onderzocht. Gegevens werden bestudeerd van LASA-deelnemers die gedurende 20 jaar werden gevolgd (op zeven driejaarlijkse meetmomenten tussen 1992 en 2012). Cumulatieve blootstelling aan anticholinerg en sederend werkende geneesmiddelen werd berekend met de Drug Burden Index (DBI). Het cognitief functioneren werd onderzocht met de Mini Mental State Examination (MMSE) en andere concentratie- en geheugentests. Het fysiek functioneren werd gemeten met een looptest, andere prestatietests en een vragenlijst. In de analyses werd gecorrigeerd voor comorbiditeit, demografische kenmerken, BMI, depressieve klachten en aantal voorgeschreven geneesmiddelen die niet in de DBI-berekening werden meegenomen. Er werden relaties gevonden tussen langdurige blootstelling aan anticholinerg en sederend werkende geneesmiddelen en slechter cognitief en fysiek functioneren. Het is daarom van belang het voorschrijven van deze medicijnen terug te dringen dan wel de dosering ervan te verminderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren