Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Langetermijnuitkomsten van het gerandomiseerde IMPACTinterventie-onderzoek bij depressieve oudere patiënten

Door op 01-07-2006

In 2004 werden de bevindingen gepubliceerd van het ‘Improvement Mood Promoting Access to Collaborative Care Treatment (IMPACT)’-programma1. Dit was een interventieprogramma dat erop gericht was om speciale ‘unmet needs’ bij depressieve patiënten ouder dan 60 jaar op te sporen. Patiënten die interventie ondergingen via gesprekken met een speciale depressie-hulpverlener, een arts of een psychiater naast hun antidepressieve therapie hadden na 12 maanden minder last van depressie, functioneerden beter en hadden een betere kwaliteit van leven dan degenen die alleen antidepressiva ontvingen. In het hier gerefereerde onderzoek worden de effecten van deze interventie 18 en 24 maanden na aanvang van deze interventie geëvalueerd2. Uitgangspunt van de auteurs was dat men zelfs één jaar nadat de IMPACT-interventie was afgelopen nog effecten van de interventie verwachtte. Het IMPACT-interventie-onderzoek was een gerandomiseerd klinisch onderzoek met twee onderzoeksarmen waarbij in de ene arm de patiënten gedurende 12 maanden met gesprekken en antidepressiva (IMPACT-interventie, n = 906) werden behandeld en in de andere arm met alleen antidepressiva (n = 895), de ‘gebruikelijke zorg’. De mensen die daarin terecht kwamen werd meegedeeld dat zij deelnamen aan een onderzoek. Voorts konden zij alle behandelvormen die voorhanden waren gebruiken: antidepressiva, consult bij de dokter en verwijzing naar een specialist op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Zij moesten daartoe zelf het initiatief nemen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 juli 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 7 - Editie 7, 2006