Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Laten we de mogelijkheden van therapeutische substitutie onbenut?

Door op 01-04-2008

Het doel van dit onderzoek van Gumbs et al.was om na te gaan welke besparingen te behalen zouden zijn indien de mogelijkheden van therapeutische substitutie benut zouden worden met inachtneming van de medische voorgeschiedenis van elke individuele patiënt. Ze gebruikten de gegevens uit het PHARMO-gegevensbestand en selecteerden die patiënten die tussen januari 2002 en eind december 2005 een voorschrift voor statines hadden gehad. Op basis van de anamnese van de individuele patiënt werd nagegaan of vervanging van de geoctrooieerde statines door simvastatine of pravastatine mogelijk was. Alleen als er een therapeutisch gelijkwaardig equivalent was werd er gesubstitueerd. Er werd rekening gehouden met: a) de interactie tussen statines, b) de comedicatie die de patiënt al gebruikte en c) de beschikbaarheid van een alternatief met gelijke potentie. De hieruit voortvloeiende kostenbesparing werd berekend. Er werd een onderverdeling gemaakt in patiënten die al werden behandeld met een statine en nieuwe gebruikers.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 april 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2008