Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Leidt gebruik van inhalatiesteroïden tijdens het eerste trimester van de zwangerschap door vrouwen met astma tot een verhoogd risico op congenitale misvormingen?

Door op 01-09-2007

Doel van het onderzoek was na te gaan of het gebruik van verschillende doseringen inhalatiesteroïden gedurende het eerste trimester van de zwangerschap door vrouwen met astma tot een verhoogd risico leidt op congenitale misvormingen bij pasgeborenen. Hiertoe werd met behulp van drie verschillende databanken een cohort samengesteld van 4561 zwangere vrouwen met astma die een kind hadden gekregen tussen 1990 en 2000. Binnen dit cohort werden de volgende groepen onderscheiden op basis van de gebruikte dosering inhalatiesteroïd. Groep 1:0 µg/dag, groep 2: 1-500 µg/dag, groep 3: 500-1000 µg/dag, groep 4: > 1000 µg/dag in betametasonequivalenten. Er werd een analyse verricht op alle misvormingen en ernstige misvormingen in deze groepen. Binnen het cohort van 4561 geboorten waren er 418 met een congenitale misvorming (9,2%); hiervan hadden er 278 een ernstige misvorming. Ongeveer 40% van de vrouwen uit het cohort gebruikten inhalatiesteroïden gedurende het eerste trimester van de zwangerschap, maar slechts 5,3% van deze vrouwen gebruikten meer dan 500 µg/dag. Analyse van de resultaten gaf aan dat alleen gebruik van > 1000 µg/ dag inhalatiesteroïden in het eerste trimester van de zwangerschap tot een mogelijk (want niet significant) verhoogd risico leidde op ernstige misvormingen: OR = 1,67 (95% BI: 0,56-5,03). De spreiding is te groot om een duidelijke uitspraak te doen. Voor de groep van middelmatige gebruikers was het risico zelfs lager (1-500 µg; OR 0,41 (0,19-0,9) alle misvormingen meegeteld).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 9 - Editie 9, 2007