Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Lekker drinken?

Door op 30-06-2011

De FDA maakte eind vorig jaar bekend dat toevoeging van coffeïne aan alcoholhoudende dranken gevaarlijk is. Hierdoor kunnen bepaalde energiedranken die zowel alcohol als coffeïne bevatten niet meer verkocht worden in de Verenigde Staten.
Het is goed dat beleidsmakers, onderzoekers en hulpverleners zich bewust zijn van de risico's van deze drankjes. In de praktijk gaat het echter niet alleen om producten die zowel alcohol als coffeïne bevatten, maar om een veel groter gezondheidsprobleem. De hoeveelheid coffeïne in energiedrankjes is vele malen groter dan die in ‘cola’ of de meeste koffie (energiedranken tot 1,21 mg/ml, cola meestal tot 0,15 mg/ml). De hoeveelheid coffeïne in koffie wisselt sterk en kan net zo hoog zijn als in sommige energiedrankjes, maar koffie is warm en wordt meestal langzaam gedronken.
Aan het gebruik van energiedranken zijn verschillende risico's verbonden. Allereerst geeft de hoge dosis coffeïne een verhoogd risico op hypertensie, slaapstoornissen en bij zwangere vrouwen zijn er negatieve effecten op de ongeboren vrucht. Daarnaast worden energiedrankjes vaak samen met alcohol gebruikt. Dit wordt meer en meer gebruikelijk, niet alleen op campussen. Hierbij blijken grotere hoeveelheden alcohol geconsumeerd te worden. Daarbij ontstaat er meer met alcohol verband houdend probleemgedrag, zoals seksuele intimidatie en rijden onder invloed. De coffeïne maskeert het versuffende effect van de alcohol, waardoor mensen (nog) minder doorhebben dat ze te veel gedronken hebben en bovendien langer blijven doorgaan. Er ontstaat een staat van ‘wakkere dronkenschap’. Het effect van de combinatie van alcohol met energiedranken is niet te vergelijken met dat van het drinken van mixen zoals cola-tic.
Ten slotte lijkt er ook zonder het mixen met alcohol een verband te zijn tussen het gebruik van energiedranken en alcoholafhankelijkheid. De mechanismen die hierachter liggen zijn nog niet geheel duidelijk.
Zorgverleners moeten zich bewust zijn dat de combinatie van energiedrankjes met alcohol ongezond en risicovol kan zijn. Ook moet er meer publieksvoorlichting komen over de risico's van energiedranken. Het is vreemd dat cola-achtige dranken maximaal 0,20 mg coffeïne per ml mogen bevatten en er veel minder beperkingen zijn voor energiedrankjes. In het artikel wordt ook nog ingegaan op betere vermelding van de aanwezige stoffen op het etiket en de rol van de bedrijven die deze producten verkopen. Zij moeten de risico's bij het combineren van alcohol met energiedranken duidelijk maken.

Opmerking referent: een kop goede koffie of espresso bevat 80-100 mg coffeïne, net als een blikje Red Bull. De los verkrijgbare energieshots bevatten tot 240 mg coffeïne per blikje. Een Starbucks Grande bevat 320 mg coffeïne, met een extra shot wordt dat zo'n 400 mg.

Belangenverstrengeling: geen.

Arria AM, O’Brien MC. The “high” risk of energy drinks. JAMA 2011;305:600-1.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. M.E.C. van Eijk
Thema Diversen
Publicatie 30 juni 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 5 - Editie 5, 2011