Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Levert epoëtine met verlengde werking voordelen op?

Door op 01-06-2008

Erytropoëtine wordt veel gebruikt teneinde bij de anemie van chronische nierinsufficiëntie de transfusiebehoefte te verminderen. Door koppeling van methoxy-polyethyleenglycol aan de alfa- of bètaplaats van het werkzame eiwit ontstaat een glycoproteïne met een halfwaardetijd van 130 uur. Erytropoëtine (epo) wordt bij hemodialyse 1-3 x per week “via de machine” gegeven, maar bij thuisdialyse ook subcutaan toegediend. Een preparaat dat slechts éénmaal per 2 of 4 weken behoeft te worden geïnjecteerd zou dus voor zulke patiënten plezierig zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 6 - Editie 6, 2008