Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Lipidenverlagende behandeling leidt vaak niet tot het gewenste therapeutische niveau

Door op 01-08-2005

Dyslipidemie is een belangrijke beïnvloedbare risicofactor voor coronaire hartziekte, in het bijzonder wanneer deze samengaat met andere risicofactoren zoals hypertensie, roken en diabetes mellitus. Uit onderzoekingen is gebleken dat het aanbevolen lipidengehalte vaak niet bereikt wordt. De Franse onderzoekers Van Ganse en medewerkers hebben onderzocht welke risicofactoren voor coronaire hartziekte aanwezig waren in een groep patiënten die door huisartsen behandeld werd wegens dyslipidemie. Daarbij werd nagegaan in hoeverre het in Frankrijk aanbevolen lipidengehalte (low density lipoproteïne (LDL) cholesterol < 4,1 mmol/l bij aanwezigheid van één of twee risicofactoren, < 3,4 mmol/l bij aanwezigheid van drie of meer risicofactoren, < 2,6 mmol/l zoals ook bij bekende CHD) bereikt werd1. Hierbij werd gebruik gemaakt van gegevens uit ‘BKL-Thales’, een bestand met gegevens uit de huisartspraktijken. Naar willekeur werden hieruit 348 huisartsen gelicht. Van hen namen 123 deel aan het onderzoek. De patiënten moesten, om geïncludeerd te worden, een dyslipidemie en tenminste 6 maanden een lipidenverlagend middel ingenomen hebben. De bestudeerde patiënten (n=3173) waren gemiddeld 65,8 jaar oud; 50,7% was van het mannelijk geslacht. De meest frequent aanwezige risicofactoren waren hypertensie (61,9%) en diabetes mellitus (16,7%), terwijl bij driekwart van de patiënten tenminste 3 risicofactoren dan wel een voorgeschiedenis van CHD aanwezig was. Vrijwel alle patiënten werden met een lipidenverlagend middel behandeld, meestal een statine, een fibraat of cholestyramine. Waar het primaire preventie betrof werd het doel van de behandeling niet bereikt bij 3,9% (n=51) van dege nen met één risicofactor (alleen dyslipidemie), bij 5,6% (n=810) met twee, bij 18,9% (n=1007) met drie en bij 46,5% (n=639) met meer dan drie risicofactoren. Waar het secundaire preventie betrof (degenen met bekende coronaire hartziekte) werd het doel van de behandeling niet bereikt bij 39,9% (n=666).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 8 - Editie 8, 2005