Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Maak medicijnen vrouwvriendelijker

Door op 01-03-2022

Man-vrouwverschillen in de geneeskunde staan wereldwijd in de belangstelling. Steeds meer kennis komt beschikbaar over hoe ziekten zich bij mannen en bij vrouwen verschillend manifesteren. De gevonden verschillen hebben gevolgen voor preventie, diagnostiek, behandeling en (na) zorg van patiënten. Bij veel ziekten en aandoeningen maakt farmacotherapie een belangrijk deel uit van het behandeltraject. De toepassing van medicijnen vraagt bij uitstek om maatwerk. Dit artikel betoogt dat we door het veronachtzamen van sekse- en genderverschillen in de farmaceutische zorg met name vrouwelijke patiënten tekortdoen. Om gelijke kansen op gezondheid te bieden, moeten de verschillen tussen mannen en vrouwen beter onderkend worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Keizers, S.
Thema Forum
Publicatie 1 maart 2022
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2022