Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Mannitolverstuiver verdunt het sputum bij cystische fibrose

Door op 16-09-2010

Vloeibaar maken van het taaie slijm in de luchtwegen van vaak jonge lijders aan cystische fibrose (CF, taaislijmziekte) is van levensbelang. Salbutamol, hypertone zoutoplossing en dornase-alfa (een DNA-ase) zijn daartoe redelijk werkzame middelen. Een groep Australische longartsen van het Royal Prince Alfred Hospital in Sydney deed een proef met het osmolaire middel mannitol in poedervorm per inhalator.
Vrijwilligers (n=28) kregen twee weken tweemaal daags 420 mg mannitolpoeder of placebo per inhalatie; na twee weken werden de gerandomiseerde behandeling gewisseld (gekruist onderzoek). Aan het begin en einde van de test werden de fysische eigenschappen van het sputum gemeten: de oppervlaktespanning, de contacthoek, het vaste-stofgehalte en de visco-elasticiteit (opmerking referent: de contacthoek van Young-Laplace is de hoek die een dikke druppel met een horizontale ondergrond maakt; hoe meer de druppel uitvloeit, des te kleiner de hoek). De meettechnieken zijn reeds lang bekend uit industrieel en experimenteel materiaalonderzoek.
Het vaste-stofgehalte nam na twee weken toepassing van mannitol af van 7,3 ± 3,0% tot 5,7 ± 3,0%, de oppervlaktespanning van 83,1 naar 78,6 mN/m. Er was een duidelijke correlatie tussen de afname van deze en de overige parameters en de verbetering van de expiratoire flow (r = -0,78 tot -0,80). In de placebogroep was het verschil tussen begin- en eindwaarden nihil.
Mannitol werkt circa twaalf uur en wordt goed verdragen. Vergeleken met andere middelen die zijn onderzocht, is het een veilig en effectief middel om sputum bij CF-patiënten te verdunnen.

Belangenverstrengeling: het onderzoek is gefinancierd door Pharmaxis. De auteurs hebben banden met verschillende farmaceutische bedrijven.

Daviskas E, Anderson S, Jaques A, Charlton B. Inhaled mannitol improves the hydration and surface properties of sputum in patients with cystic fibrosis. Chest 2010; 137:861-8.

Salbutamol is in Nederland op de markt als zodanig en als Aeromir® en Ventolin®
Dornase-alfa is in Nederland op de markt als Pulmozyme®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs H.R. de Vries
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 september 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 7 - Editie 7, 2010