Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie op de kinderleeftijd

Door op 17-12-2019

Obstipatie is een veelvoorkomend probleem op de kinderleeftijd. De behandeling bestaat uit niet-medicamenteuze adviezen en farmacologische behandeling. De initiële nietmedicamenteuze maatregelen zijn: educatie, voedingsadviezen, een poepdagboek, toilettraining en een beloningssysteem. Medicamenteuze therapie bestaat uit disimpactie (indien nodig) en onderhoudsbehandeling. Dit geschiedt bij voorkeur met macrogol (ook wel: polyethyleenglycol). Onderhoudsbehandeling wordt gecontinueerd totdat het kind twee maanden lang geen symptomen van functionele obstipatie meer vertoont. Daarna dient de medicatie te worden afgebouwd. De voorkeursmedicatie voor zowel disimpactie als onderhoudsbehandeling is  voor kinderen van alle leeftijden macrogol. De dosering macrogol wordt bepaald op basis van het lichaamsgewicht. Lactulose kan als alternatief worden gebruikt voor een onderhoudsbehandeling. Klysma’s en contactlaxantia worden wel toegepast bij kinderen, maar met name voor disimpactie en bij voorkeur niet als onderhoudsmedicatie. Obstipatie is vaak een chronisch probleem en een deel van de kinderen houdt klachten tot op de volwassen leeftijd. Vroege en adequate behandeling verbetert de prognose.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koppen, I.J.N.
Benninga, M.A.
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 17 december 2019
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2019