Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicamenteuze behandeling van hiv

Door op 15-06-2012

Sinds de ontdekking van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) in 1983 heeft de medicamenteuze behandeling van hiv-geïnfecteerde patiënten een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Op dit moment kunnen de antiretrovirale middelen in vijf groepen worden ingedeeld: nucleosidereverse-transcriptaseremmers, niet-nucleosidereverse- transcriptaseremmers, proteaseremmers, integraseremmers en entreeremmers. Het bijwerkingenprofiel van de antiretrovirale middelen is verbeterd met de komst van nieuwe, potentere en specifiekere middelen, zoals de tweedegeneratie proteaseremmer darunavir en de nucleoside-reversetranscriptaseremmer emtricitabine. De interacties die het meest voorkomen zijn die tussen geneesmiddelen die een substraat zijn voor het cytrochroom P450- systeem en ritonavir, een remmer van met name het iso-enzym cyp3A4 en een inductor van diverse andere cyp450-iso-enzymen. De huidige eerstekeuze behandeling bestaat uit een combinatie van twee nucleoside-reverse-transcriptaseremmers en een niet-nucleoside-reverse-transcriptaseremmer of een proteaseremmer.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs W. Kromdijk
dr. A.D.R. Huitema
Publicatie 15 juni 2012
Editie PiL - Jaargang 16 - editie 2 - Editie 2, 2012