Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicatiebeoordeling bij ouderen met polyfarmacie

Door op 21-06-2014

Een medicatiebeoordeling kan gebruikt worden om inadequate farmacotherapie te ontdekken en te voorkomen. Als hulpmiddel hierbij zijn er verschillende voorschrijfcriteria. Deze worden ingedeeld naar expliciete en impliciete voorschrijfcriteria. Expliciete voorschrijfcriteria hebben als voordeel dat er geen specialistische kennis van de gebruiker nodig is. Belangrijke nadelen zijn de beperkte generaliseerbaarheid en de noodzaak tot regelmatige updates. Impliciete voorschrijfcriteria hebben als voordeel dat een medicatiebeoordeling zeer individueel toegespitst kan worden. Beperkingen zijn echter het tijdrovende karakter en de benodigde specialistische kennis van de gebruiker. In dit artikel wordt een vergelijking gemaakt tussen verschillende voorschrijfcriteria, waarbij de Systematic Tool to Reduce Inappropriate Prescribing (STRIP) uit de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen het meest complete voorschrijfcriterium lijkt te zijn. De validiteit van medicatiebeoordelingen en voorschrijfcriteria is nog maar beperkt aangetoond. Er is nog geen effect van de STRIP gemeten op morbiditeit, mortaliteit en ziekenhuisopnamen. De implementatie van medicatiebeoordelingen is moeizaam vanwege hun tijdrovende karakter. Betere ICT-ondersteuning is nodig om de implementatie van medicatiebeoordeling in de dagelijkse praktijk te bespoedigen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Drenth-van Maanen, A.C.
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 21 juni 2014
Editie PiL - Jaargang 18 - editie 2 - Editie 2, 2014

Leerdoelen

Clara Drenth (1980) is in opleiding tot klinisch geriater. Zij is in 2013 gepromoveerd op het proefschrift Appropriate prescribing for older people en ze is geregistreerd als klinisch farmacoloog. Momenteel is Drenth werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Hier volgt zij de vooropleiding interne geneeskunde. Ze is tevens lid van de Wetenschappelijke Adviesraad en de Commissie Farmacotherapeutisch Kompas van het CVZ. E-mail: a.c.maanen@umcutrecht.nl