Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicatiebeoordelingen bij ouderen

Wat weten we en hoe gaan we verder?

Potentieel ongeschikte medicatie (POM) is het gebruik van geneesmiddelen waarbij het potentiële risico op nadelige effecten niet opweegt tegen de voordelen. POM kan gedetecteerd worden tijdens
medicatiebeoordelingen, door gebruik te maken van zowel impliciete als expliciete screeningstools. Het effect op klinische uitkomstmaten door het verminderen van POM met medicatiebeoordelingen is tot op heden onvoldoende opgehelderd. Enkele beperkingen in beschikbaar onderzoek zijn het gebrek aan uniformiteit in de uitvoering van medicatiebeoordelingen, de implementatie van adviezen en gebrekkige communicatie tussen zorgverleners onderling. Verder hebben de populatie, de timing van de medicatiebeoordeling, follow-up periode en de gekozen uitkomstmaten invloed.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren