Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicatiebeoordelingen in verpleeghuizen

Door op 18-06-2016

Medicatiebeoordelingen zijn van belang om medicatiegerelateerde problemen op te sporen of te voorkomen. In de praktijk blijkt echter dat de kwaliteit van medicatiebeoordelingen door huisartsen, apothekers en specialisten ouderengeneeskunde verre van optimaal is. Veel medicatiegerelateerde problemen worden niet ontdekt en een handmatige voorbereiding van een medicatiebeoordeling is tijdrovend. Door het integreren van digitale gegevens uit laboratoriumonderzoek, apotheekinformatiesysteem en het elektronisch patiëntendossier is hier in principe verbetering in aan te brengen. In dit artikel wordt een dergelijk operationeel systeem beschreven, waarmee een aanzienlijke tijdwinst en grote kwaliteitswinst worden geboekt bij de voorbereiding van een medicatiebeoordeling in het verpleeghuis.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Janknegt, Dr. R.
Kuy, H. van der
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 18 juni 2016
Editie PiL - Jaargang 20 - editie 2 - Editie 2, 2016