Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicatiebewaking gebaseerd op de nierfunctie van oudere patiënten

Patiënten met diabetes mellitus en cardiovasculaire ziekten gebruiken regelmatig medicatie waarbij aanpassing nodig is bij een verminderde nierfunctie. Medicatiebewakingssignalen worden in de praktijk echter vaak genegeerd door een overmaat aan niet-relevante signalen. Medicatiebewaking gebaseerd op de individuele nierfunctie kan het aantal signalen en daarmee de kans op medicatiefouten beperken. Gebruik van een nieuw elektronisch medicatiebewakingssysteem met uitwisseling van de nierfunctie tussen huisarts en apotheker leidt tot specifiekere therapeutische adviezen van de apotheker. De apotheker gebruikt daarbij zijn farmacotherapeutische deskundigheid voor een veiliger medicatiegebruik en de huisarts plaatst het gegeven apothekersadvies in relatie tot de klinische context van de individuele patiënt. De huisarts blijkt na klinische afweging direct met de helft van de adviezen akkoord te gaan. Door analyse van de afgewezen adviezen kunnen het aantal signalen en de kwaliteit van de adviezen geoptimaliseerd worden. Samenwerking door gebruik te maken van elkaars expertise is essentieel voor een betere medicatieveiligheid van de patiënt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs A.F.J. Geerts
N.D. Scherpbier-de Haan
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 15 maart 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 1 - Editie 1, 2013