Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicatieveiligheid bij nierfalen

Patiënten met chronische nierschade lopen een verhoogd risico op medicatiegerelateerde schade. In de regio Zwolle werd in kaart gebracht hoeveel mensen risico liepen op medicatiefouten door nierfalen en werd er gekeken of het aantal medicatiefouten kon worden teruggedrongen door intensievere samenwerking tussen zorgverleners. Er werd een alarmeringsmethode getest, waarbij er vanuit het laboratorium automatisch een signaal naar de apothekers ging, zodra er een verminderde nierfunctie, geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) ≤ 40 ml/min/1,73m2, werd geconstateerd. Van al deze mensen werd gecontroleerd of de medicatie aangepast diende te worden, waarna de apotheker zo nodig contact opnam met de voorschrijvend arts met een aangepast medicatievoorstel. Door implementatie van dit eenvoudige protocol kan veel potentieel medicatiegerelateerde schade worden opgespoord en voorkomen bij patiënten met chronische nierschade.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren