Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicijngebruik tijdens zwangerschap

Het belang van postmarketing surveillance

Door op 30-09-2011

Veel vrouwen gebruiken medicijnen tijdens hun zwangerschap, terwijl de mogelijk schadelijke effecten van veel medicijnen voor het ongeboren kind vaak nog niet goed bekend zijn. Postmarketing surveillance naar het gebruik van medicijnen tijdens de zwangerschap is daarom zeer belangrijk. In maart van dit jaar is een groot project gestart waarin een Europees surveillancesysteem wordt ontwikkeld (EUROmediCAT) voor de veiligheid van medicijngebruik tijdens zwangerschap. De toepassing van dit systeem wordt kort geïllustreerd aan de hand van het onderzoek naar teratogene effecten van drie verschillende antiepileptica. Met name het gebruik van valproïnezuur lijkt een verhoogd risico te geven op specifieke aangeboren afwijkingen, waaronder spina bifida en bepaalde hartafwijkingen. Bij het voorschrijven van medicijnen voor chronische aandoeningen aan vrouwen in de vruchtbare leeftijd zou voorlichting gegeven moeten worden over bekende en onbekende risico’s van gebruik tijdens de zwangerschap, zodat bij zwangerschapswens tijdig een plan kan worden gemaakt waarbij voor- en nadelen van gebruik tegen elkaar worden afgewogen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs dr. M.K. Bakker
Thema Interacties
Publicatie 30 september 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 6 - Editie 6, 2011