Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Medicijnresten in het milieu - is er een probleem?

Medicijnresten komen na gebruik via het toilet en de rioolwaterzuiveringsinstallatie in het oppervlaktewater terecht. In Nederland veroorzaakt dat risico's voor de in het water levende dieren. De drinkwaterkwaliteit is momenteel niet in het geding, maar er zijn zorgen over de drinkwaterkwaliteit in de toekomst. Er is dus aanleiding tot zorg over de aanwezigheid van medicijnresten in het milieu. Vanwege deze zorg is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met partijen uit de zorg-, medicijnen- en de watersector, begonnen met de ketenaanpak 'Medicdijnresten uit Water'. Deze ketenaanpak richt zich op 1) effecten van medicijnresten in het milieu; 2) ontwikkeling en toelating; 3) voorschrijven en gebruik; 4) afval en zuivering en 5) communicatie, internationale aspecten en financiering. Ook de individuele arts of apotheker kan hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat overgebleven medicijnen op de juiste manier worden afgevoerd en dat vloeibare medicijnen niet doopr de gootsteen worden weggespoeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Moermond, C.T.A.
Venhuis, B.J.
Rooy, M.L. de
Thema Richtlijnen
Publicatie 31 maart 2017
Editie PiL - Jaargang 7 - editie 1 - Editie 1, 2017