Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Meer is niet altijd beter: patiënten met geringe therapietrouw niet zonder meer intensiever behandelen

Door op 01-10-2008

Hypertensie is nogal eens slecht beïnvloedbaar omdat mensen hun medicatie niet (goed) innemen (= therapietrouw) of omdat behandelaars de therapie bij geen of te weinig verbetering niet intensiveren (= intensivering). Om de prevalentie en het verband na te gaan tussen therapietrouw en intensivering van de therapie werd in de Verenigde Staten een groot retrospectief cohortonderzoek verricht door gebruikmaking van een elektronisch databestand. Gegevens van alle patiënten die ten minste tweemaal poliklinisch herhaalmedicatie ontvingen in het jaar 2004 en die tijdens één of meer poliklinische eerstelijnscontacten een verhoogde bloeddruk hadden (systolisch > 140 maar < 200 mm en/of diastolisch > 90 mm) in het jaar 2005 werden geanalyseerd. Dit betrof 38.327 mensen met in totaal 68.610 episoden van verhoogde bloeddruk. Bij elke episode werd gekeken hoe het stond met de herhaalreceptuur in de 12 maanden voorafgaande aan de meting en of de meting vergezeld ging van een dosisverhoging, of dat er een nieuw middel werd toegevoegd (intensivering).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 oktober 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 10 - Editie 10, 2008