Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Melatonine voor herstel van het dag-nachtritme van haemodialysepatiënten

Door op 01-07-2009

Toepassing van hemodialyse gedurende de dag bij patiënten met ernstige nierinsufficiëntie gaat vaak gepaard met slaapstoornissen en verstoring van het slaapwaakritme, waardoor de kwaliteit van leven afneemt en de morbiditeit toeneemt. Aangezien melatonine een belangrijke rol speelt bij de regeling van het slaapwaakritme en ook slaapbevorderende werkingen heeft, hebben Koch et al. (2008) een onderzoek opgezet om na te gaan of de toepassing van melatonine een gunstig effect heeft op het slaapwaakritme bij patienten die overdag nierhemodialyse ondergaan. Het betrof een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd gekruist onderzoek bij 24 patiënten (gemiddelde leeftijd 71 jaar) die gedurende ten minste drie maanden hemodialyse ondergingen; eerder gebruik van melatonine of gebruik van hypnotica dat niet kon worden gestaakt, leidden tot uitsluiting van deelname. Het onderzoek bestond uit drie perioden van zes weken: gedurende de eerste zes weken ontvingen de patiënten melatonine (3 mg oraal om 22 h) of placebo, gedurende de tweede periode placebo of melatonine en gedurende de derde periode kregen alle patiënten melatonine. De slaap werd geregistreerd met behulp van actigrafie; hiermee wordt de bewegingsactiviteit van de polsen gedurende de nacht vastgelegd. Met behulp van een computerprogramma kan uit de patronen van beweging van de polsen worden opgemaakt wanneer de patiënten sliepen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 juli 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 7 - Editie 7, 2009