Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Melding van bijwerkingen door patiënten: een overzicht

Door op 01-07-2007

Bijwerkingen van geneesmiddelen veroorzaken veel kosten, zowel in mensenlevens en ziekenhuisopnamen als in Euro’s. Op grond van verschillende onderzoeken schat men het percentage ziekenhuisopnamen als gevolg van bijwerkingen van geneesmiddelen op ongeveer 6-7%. Men schat dat driekwart van deze bijwerkingen kan worden voorkomen en dus onnodig is. Van de opgenomen patiënten overlijdt rond 2-2,5%. Een belangrijke vraag is hoe de stand van zaken is met het aantal en de ernst van bijwerkingen die wel optreden maar niet leiden tot ziekenhuisopname. Een mogelijkheid om hierover meer gegevens te verkrijgen is directe melding van bijwerkingen door patiënten zelf, dus zonder tussenkomst van bijvoorbeeld een arts of apotheker. Blenkinsopp et al. (2006) verrichtten een literatuur- en internetonderzoek (Medline, Cinahl, Psycinfo; specifieke websites) betreffende de melding van bijwerkingen door patiënten en de daarmee opgedane ervaring. Het blijkt dat er slechts weinig gepubliceerde gegevens zijn op grond waarvan men tot een oordeel kan komen over het nut van de melding van bijwerkingen door patiënten. Zes landen beschikken over een systeem waarmee patiënten vermoede bijwerkingen kunnen melden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Redactioneel
Publicatie 1 juli 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 7 - Editie 7, 2007