Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Meta-analyse van de werkzaamheid van benzoylperoxide, clindamycine, salicylzuur en combinaties daarvan voor de behandeling van acne

Door op 17-11-2010

Ofschoon de pathogenese van acne multifactorieel is, wordt aan de bacterie Propionibacterium acnes toch een centrale rol toegekend in de versterking van het ontstekingsproces. Vandaar dat de therapie bij acne bestaat uit topische antibacteriële producten zoals benzoylperoxide (BPO), clindamycine (Cl) en combinaties hiervan. Het gebruik van combinaties berust op de idee dat BPO en Cl door een verschillend mechanisme antibacterieel werken en dus in theorie een synergistisch effect zouden kunnen hebben – met minder kans op resistentievorming.
Seidler en Kimball hebben gepubliceerde onderzoeken geanalyseerd op de werkzaamheid van deze middelen en combinaties daarvan voor de behandeling van acne. Vijf behandelmethoden werden vergeleken: 5% BPO, 1% Cl, 5% BPO + salicylzuur (SA), BPO + Cl, en placebo. In totaal werden 23 onderzoeken geanalyseerd met in totaal 7309 patiënten. Na twee tot vier weken behandeling leidde de combinatie BPO + SA tot een statistisch significant grotere afname van het aantal ontstoken laesies dan de andere behandelingen. Het effect op het aantal comedonen was voor alle behandelingen gelijk. Na tien tot twaalf weken behandeling waren de resultaten van de combinaties BPO + SA en BPO + Cl gelijk en waren zij significant beter dan de andere behandelingen betreffende vermindering van het aantal ontstoken laesies. Ten aanzien van het effect op het aantal comedonen was er alleen voor Cl verschil ten opzichte van placebo.
De conclusie van de auteurs luidt dat na twee tot vier weken behandeling de combinatie van BPO + SA het meest werkzaam was en na één tot twaalf weken BPO + SA en BPO + Cl even werkzaam waren. Deze conclusie heeft uitsluitend betrekking op de vermindering van het aantal ontstoken laesies en niet op die van het aantal comedonen.

Belangenverstrengeling: geen.

Seidler EM, Kimball AB. Meta-analysis comparing efficacy of benzoylperoxide, clindamycin, benzoylperoxide with salicylic acid, and combination of benzoylperoxide/clindamycin in acne. J Am Acad Dermatol 2010;63:52-62.

Benzoylperoxide is in Nederland op de markt als zodanig en als Benzac W®
Clindamycine is in Nederland op de markt als zodanig en als Dalacin-T®
Benzoylperoxide/Clindamycine is in Nederland op de markt als Duac acne gel®
N.B.: De combinatie van benzoylperoxide en salicylzuur is in Nederland niet beschikbaar

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 november 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 9 - Editie 9, 2010