Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Minder antibiotica bij kinderen met luchtweginfecties?

Een klinische beslisregel op de SEH

Deze studie heeft tot doel het veilig verminderen van antibioticavoorschriften bij kinderen met verdenking op lagere luchtweginfecties op de Spoedeisende Hulp (SEH). In een clustergerandomiseerde studie onderzochten we de impact van een klinische beslisregel (Feverkidstool) op antibioticavoorschriften en therapiefalen. We includeerden 999 kinderen onder de vijf jaar op acht SEH’s in Nederland tussen 2016 en 2018. In de baselinefase werd reguliere zorg gegeven en in de interventiefase werd het antibioticavoorschrift gestuurd door de Feverkidstool. Bij een voorspeld risico < 10% werd geadviseerd geen antibiotica te geven. Het totale aantal kinderen dat antibiotica kreeg voorgeschreven daalde niet significant (30% naar 25%); therapiefalen daalde wel, van 23% naar 16%. Ook was de interventie kostenbesparend (gemiddeld –423 euro per patiënt). Concluderend, de Feverkidstool kan als beslisregel veilig worden toegepast op de SEH bij het sturen van het antibioticabeleid bij kinderen met lagere luchtweginfecties, en kan leiden tot meer gerichte therapie en besparing van kosten. Goede toegang tot zorg en voorlichting aan ouders zijn hierbij cruciaal.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Maat, Dr. J.S. van de
Oosterbrink, Dr. R.
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 1 december 2020
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 4 - Editie 4, 2020