Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Minder colorectale kanker met vitamine B6

Door op 16-09-2010

Vitamine B6 speelt een rol in bijna honderd enzymatische reacties waaronder de synthese van DNA (in het bijzonder de methylering). Vooral oudere patiënten hebben een voeding die deficiënt is aan vitamine B6. De belangrijkste bronnen van vitamine B6 zijn met dit vitamine verrijkte graanproducten, vis, gevogelte, calorierijke groenten en fruit (bijvoorbeeld bananen en avocado’s).
De auteurs voerden een meta-analyse uit van prospectieve onderzoeken naar het mogelijk verband tussen vitamine B6-inname of bloedconcentraties van pyridoxal-5-fosfaat (PLP of de actieve vorm van vitamine B6) en darmkanker. Zij selecteerden twaalf artikelen uit Medline en Embase: acht over vitamine B6-inname en vier over bloedconcentraties van PLP.
De resultaten wijzen niet onmiddellijk op een beschermend effect van vitamine B6 tegen colorectale kanker (Relatief Risico of RR: 0,90 met als 95% betrouwbaarheidsinterval of BI 0,75-1,07). Dit beschermend effect is er wel indien de serumconcentraties van PLP als maatstaf worden genomen (RR: 0,52 met BI: 0,38-0,71). Het aantal patiënten waarop de onderzoeken betrekking hadden, bedroeg 436.431 (vitamine B6-inname: prospectief epidemiologisch onderzoek) en 2.237 (‘case-control’-benadering). De ‘case-control’-onderzoeken waren van betere methodologische kwaliteit dan de epidemiologische. Van de onderzoeken waarbij inname van vitamine B6 werd bestudeerd, bereikten er slechts twee van de acht significantie. Voor de PLP-bloedspiegels gaven drie op de vier afzonderlijke onderzoeken significante correlaties.
Ook de heterogeniteit van de onderzoeken werd onderzocht. Daarnaast werd een sensitiviteitsanalyse uitgevoerd (= nagaan in welke mate één enkel onderzoek het resultaat zou kunnen beïnvloeden). Mogelijke geografische en publicatie ‘bias’ werd eveneens nagetrokken. De onderzoeken werden gecorrigeerd voor een aantal covariabelen, waaronder BMI, fysieke activiteit, roken, familiaire gevallen van colorectale kanker en colonpoliepen, menopausale status, inname van multivitaminepreparaten en het gebruik van rood vlees. Correctie voor deze variabelen draagt bij tot de kwaliteit van de meta-analyse. Anderzijds kan verhoogde inname van vitamine B6 gepaard gaan met gezondere leefgewoonten. De auteurs pleiten voor grootschalig prospectief onderzoek naar de mogelijke inverse relatie tussen vitamine B6-inname en colorectaal carcinoom.

Opmerking referent: het zou nuttig zijn om bij het opzetten van onderzoeken in de toekomst inname van zowel vitamine B6 als PLP te meten.

Belangenverstrengeling: geen. Dit onderzoek werd gefinancierd door de ‘Swedish Cancer Foundation’.

Larsson SC, Orsini N, Wolk A. Vitamin B6 and risk of colorectal cancer. A meta-analysis of prospective studies. JAMA 2010;303:1077-1083.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. G. Laekeman
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 september 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 7 - Editie 7, 2010