Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Minder hartfalen door gebruik van chloortalidon bij hypertensie

Door op 01-02-2004

Het ALLHAT-onderzoek (The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to prevent Heart Attack Trial) had als doel vast te stellen welke eerste stap in de antihypertensieve behandeling de incidentie van coronaire hartziekten (CHZ) of andere cardiovasculaire aandoeningen het meest verlaagt.vn De behandeling met het langwerkend thiazideachtig diureticum chloortalidon werd vergeleken met de calciumantagonist amlodipine, de ACE-remmer lisinopril of de α-blokker doxazosine. Het is een gerandomiseerd, prospectief, dubbelblind en gecontroleerd onderzoek georganiseerd door het Amerikaanse National Heart, Lung, and Blood Institute. De 33.357 deelnemers waren 55 jaar of ouder, hadden hypertensie en ten minste één andere risicofactor voor coronaire hartziekten. Primaire eindpunten waren coronaire hartziekten met dodelijke afloop of niet-fatale hartinfarcten. Verder werd onder meer gekeken naar de totale sterfte.Al vroeg in het onderzoek bleek chloortalidon superieur ten opzichte van doxazosine in het voorkomen van cardiovasculaire aandoeningen en in het bijzonder hartfalen. Doxazosine is toen vroegtijdig uit het onderzoek gehaald waarna chloortalidon, amlodipine en lisinopril onderling werden vergeleken (zie MFM 2001;39:374-5).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 2 - Editie 2, 2004