Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Mogelijke oorzaken van hogere mortaliteit bij ouderen die ‘klassieke’ en atypische antipsychotica gebruiken

Door op 01-05-2009

Het doel van dit onderzoek1 was het vergelijken van de oorzaken van overlijden kort na het starten van ‘klassieke’ versus atypische antipsychotica bij oudere patiënten. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens uit de gezondheidszorgdatabase van de provincie British Columbia, Canada. De gegevens van alle 65- plussers die overleden binnen 180 dagen na de start van een antipsychoticum werden geanalyseerd. Kankerpatiënten werden niet in het onderzoek opgenomen. De gebruikte data betroffen de gegevens van ruim 35.000 patiënten. Van de ‘klassieke’ antipsychotica bleken loxapine, haloperidol en chloorpromazine het meest voorgeschreven. Voor de atypische antipsychotica waren dit risperidon, quetiapine en olanzapine. De sterftecijfers bedroegen 12,7% (‘klassieke’ antipsychotica) en 9,0% (atypische antipsychotica). Gebruikers van ‘klassieke’ antipsychotica hadden een significant groter risico op overlijden aan cardiovasculaire oorzaken en pneumonieën dan gebruikers van atypische middelen. Voor de subgroep dementiepatiënten werd dit verschil niet als zodanig aangetoond.‘Klassieke’ antipsychotica lijken de overall sterfte in deze subgroep overigens wel te verhogen. De belangrijkste beperkingen van het onderzoek waren: incomplete data betreffende patiëntkarakteristieken, verschillen in de invloed van waarschuwingen voor de cardiovasculaire risico’s van het gebruik van deze middelen en er is geen rekening gehouden met het staken en/of omzetten van het voorgeschreven antipsychoticum in de periode tot het overlijden. Het onderzoek geeft inzicht in het grotere sterfterisico bij een groep Canadese ouderen die starten met ‘klassieke’ antipsychotica. Daarnaast levert het een bijdrage aan het groeiende bewijs dat‘klassieke’antipsychotica niet op voorhand veilige(re) vervangers zijn voor atypische antipsychotica.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 mei 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 5 - Editie 5, 2009