Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Mycofenolaatmofetil in de dermatologie

Door op 01-07-2009

Na absorptie vanuit het maagdarmkanaal wordt mycofenolaatmofetil (MMF) door esterasen in het bloed omgezet in mycofenolzuur. Dit mycofenolzuur is de actieve component van MMF en grijpt aan in het purinemetabolisme. Het remt non-competitief en reversibel inosinemonofosfaatdehydrogenase. Dit enzym speelt een belangrijke rol in de de novo synthese van purine. Hierdoor wordt de aanmaak van guanosinenucleotiden geremd. Purines zijn de bouwstenen van RNA, DNA en eiwitten. Aangezien er in de cel naast deze weg nog een tweede enzymatische weg bestaat voor de aanmaak van guanosinenucleotiden zijn vooral die cellen gevoelig voor MMF die guanosinenucleotiden maken door de novo synthese van purine; dat zijn met name de lymfocyten. Omdat lymfocyten het primaire therapeutische aangrijpingspunt zijn wordt MMF vooral toegepast bij die huidaandoeningen waarbij aan lymfocyten in de pathogenese een belangrijke rol wordt toegekend. MMF is officieel geregistreerd voor toepassing bij patiënten die een nier-, hart- of levertransplantatie hebben ondergaan en wordt ‘off-label’ gebruikt voor verschillende huidaandoeningen. Deze zijn: psoriasis, auto-immuunvormen van pemphigus, verschillende vormen van eczeem, bindweefselaandoeningen zoals lupus erythematosus, dermatomyositis, cutane vasculitiden, sclerodermie, graft-versus-host reacties en bijvoorbeeld cutane vormen van de ziekte van Crohn. In dit overzicht komen de resultaten van de behandeling van deze aandoeningen met MMF aan de orde. Voor de bijzonderheden zij verwezen naar het oorspronkelijke artikel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juli 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 7 - Editie 7, 2009