Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Naar een optimaal beheer van medicatie bij nierpatiënten

Zelf doen waar het kan, overnemen waar het moet

Door op 19-12-2017

Nierpatiënten zijn kwetsbare patiënten. In deze groep zien we veel multimorbiditeit, meerdere behandelaren en polyfarmacie. In de praktijk blijkt de medicatiebewaking bij deze groep patiënten vaak suboptimaal te zijn door het ontbreken van relevante informatie (zoals nierfunctie of dialysevorm) en hun actuele medicatiegebruik. Tevens blijkt dat niet alle nierpatiënten even therapietrouw zijn. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven heeft samen met de Nierstichting, Nierpatiëntenvereniging en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik een checklist ontwikkeld, waarmee het medicatiebeheer van nierpatiënten gestructureerd in kaart kan worden gebracht en mogelijkheden voor verbetering worden aangedragen. Met subsidie van ZonMw wordt het gebruik van deze checklist momenteel in een project samen met KNMP, Nierstichting en Nierpatiëntenvereniging landelijk uitgerold. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kerskes, C.H.M.
Hengst, M.
Thema Medicatieveiligheid
Publicatie 19 december 2017
Editie PiL - Jaargang 7 - editie 4 - Editie 4, 2017