Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Nieuw licht op vitamine D-deficiëntie

Door op 21-10-2022
 • 00Inleiding
 • 01Vitamine D-status
 • 02Oorzaken vitamine D-deficiëntie
 • 03Gevolgen vitamine D-deficiëntie
 • 04Behandeling vitamine D-deficiëntie
 • 05Onderzoeken naar cholecalciferol
 • 06Zonlichtdeficiëntie
 • 07Zonlichtexpositie
 • 08Conclusie
 • 09Reacties (0)

Samenvatting

Vitamine D-deficiëntie komt veel voor. Het is onder andere te verklaren door de toename van adipositas, gebrek aan zonlichtexpositie (veel binnenverblijf en/of dragen sterk bedekkende kleding) en het ontbreken van voldoende vitamine D in de voeding. Verder speelt etniciteit (donkere huidskleur) een rol. Een lage vitamine D-spiegel is ook geassocieerd met diabetes, hypertensie en hart- en vaatziekten, onder andere via inflammatie en activatie van het renine-angiotensinesysteem. Onderzoeken zijn echter niet goed in staat gebleken om aan te tonen dat suppletie met cholecalciferol deze aandoeningen kan voorkomen of behandelen. De studieopzet is vaak suboptimaal, maar vitamine D-deficiëntie kan ook een marker zijn voor tekort aan zonlicht. Onder invloed van zonlicht wordt namelijk ook stikstofoxide (NO) uit de huid vrijgemaakt met een positief effect op de cardiometabole gezondheid. Preventie en therapie van vitamine D-deficiëntie kunnen het best bereikt worden door een gezonde leefstijl inclusief veilige zonlichtexpositie, zo nodig aangevuld door suppletie van cholecalciferol.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Sijpkens, Y.W.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 oktober 2022
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3, 2022

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

 • kent u de associatie tussen vitamine D-deficiëntie en diabetes, hypertensie en hart- en vaatziekten;
 • weet u waarom meta-analyses en gerandomiseerde studies niet in goed in staat zijn om bewijs te leveren dat suppletie met cholecalciferol een significant effect heeft op harde eindpunten;
 • weet u waarvan vitamine D-tekort ook een marker kan zijn;
 • kent u de beste strategie om vitamine D-deficiëntie te voorkomen.