Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Nieuwe anti-trombotica

Door op 01-02-2010

In dit heldere overzichtsartikel beschrijven Gross en Weitz de huidige ontwikkelingen op het gebied van antitrombotica en anticoagulantia. De auteurs geven een overzicht van mogelijke aangrijpingspunten en de werking en beperkingen van de bestaande middelen (zoals acetylsalicylzuur, clopidogrel, dipyridamol en orale anticoagulantia). Daarnaast bespreken ze de noodzaak van en de ontwikkelingen rondom nieuwe middelen. Daarbij besteden zij niet alleen aandacht aan de recent op de markt verschenen orale anticoagulantia (dabigatran en rivaroxaban), maar ook aan middelen in fase III van de klinische ontwikkeling (enkele antagonisten van receptoren op het oppervlak van thrombocyten) en aan middelen waarvan het onderzoek is gestaakt. Voor degenen die met deze materie in hun werk te maken hebben is dit een zeer aanbevelenswaardig overzichtsartikel.

Belangenverstrengeling: geen.

�� Gross PL, Weitz JI. New antithrombotic drugs. Clin Pharmacol Therap 2009;86:139-46.

�� Acetylsalicylzuur is in Nederland op de markt als zodanig en als Aspirine®
�� Clopidogrel is in Nederland op de markt als zodanig en als Grepid®, Plavix® en Iscover®
�� Dipyridamol is in Nederland op de markt als zodanig en als Persantin® en Asasantin®
�� Dabigatran is in Nederland op de markt als Pradaxa®
�� Rivaroxaban is in Nederland op de markt als Xarelto®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Nelissen-Vrancken, H.J.M.G.
Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 1 - Editie 1, 2010