Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Nut van genotypering CYP2D6 bij postmenopauzale borstkankerpatiënten met tamoxifen

Door op 17-12-2014

De afgelopen jaren is er zowel op klinisch als wetenschappelijk gebied discussie geweest over de vraag of genetische polymorfismen van cytochroom P450 2D6 (CYP2D6) de resultaten van de behandeling kunnen beïnvloeden bij postmenopauzale oestrogeenreceptor (ER-)positieve borstkankerpatiënten in een vroeg stadium. In dit hoofdstuk wordt op basis van literatuuronderzoek de hypothese onderzocht of het CYP2D6-genotype van belang is voor de werking van tamoxifen. Er wordt een samenvatting gegeven van de beschikbare farmacokinetische, farmacodynamische en farmacogenetische gegevens wat betreft de associatie van het CYP2D6-genotype en de behandeling met tamoxifen. 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Azim, S.
Wilffert, B.
Thema Laboratorium
Publicatie 17 december 2014
Editie PiL - Jaargang 18 - editie 4 - Editie 4, 2014