Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Nut van topische intranasale corticosteroïden bij kinderen met otitis media met effusie

Door op 16-09-2010

Voordat ze vijf jaar oud zijn, hebben bijna 80% van de kinderen een purulente otitis media met effusie doorgemaakt. Deze helen meestal spontaan na zes tot tien weken. In ongeveer 10% van de gevallen duren ze één jaar of langer. Een doelmatige therapie is nog niet gevonden. Intranasale corticosteroïden waren werkzaam in kleinschalige onderzoeken. Orale corticosteroïden zouden een kortdurend effect hebben. Er is ook wel enige rationale voor toepassing van corticosteroïden. Afname van de zwelling door de ontstekingsremmende werking kan de buis van Eustachius beter doen functioneren en voor verlichting zorgen. Dit ziektebeeld heet ook wel ‘glue ear’.
Het hier besproken dubbelblinde, gerandomiseerde en multicentrische onderzoek betrof de werkzaamheid van intranasale corticosteroïden in een grotere populatie bestaande uit kinderen (n=217; 4-11 jaar) met bilaterale otitis media, gediagnosticeerd via tympanometrisch onderzoek. De behandeling bestond uit mometason (50 µg per dosis: één dosis in elk neusgat per dag) of placebo (dezelfde hoeveelheid gedistilleerd water) als intranasale spray. De keuze viel op mometason in verband met een gunstig veiligheidsprofiel bij kinderen.
Primaire uitkomst was het aantal kinderen waarbij de druk in één of beide oren normaal werd. Beoordeling na één, drie en negen maanden toonde geen significant verschil tussen placebo en mometason. Na negen maanden nam nog 73% van de patiënten deel aan het onderzoek. De bijwerkingen bleven beperkt tot droge mond, neusbloedingen en prikkeling in de neus. Therapietrouw werd als voldoende beschouwd bij 96% van de patiëntjes.
De auteurs gaan op zoek naar de mogelijke redenen voor een negatieve uitkomst. Uitgaande van de druk in het middenoor waren de gevallen mogelijk nog te licht om voldoende verschil te zien. Rekening houdend met de gevalideerde OM8-30-schaal moeten de symptomen toch ernstig genoemd worden. Bovendien mag de therapietrouw als uitstekend worden beschouwd.
Anderzijds konden de onderzoekers niet het gewenste aantal kinderen insluiten, zodat het onderzoek niet de vereiste mogelijkheid bood om verschillen te kunnen vaststellen. Daartegenover staat tympanometrie als een voldoende krachtige onderzoeksmethode om toch sneller significante verschillen te zien.
Recente richtlijnen van de ‘National Institute for Health and Clinical Excellence’ (NICE) raden aan om de eerste drie maanden een afwachtende houding aan te nemen alvorens in te grijpen. Bij daling van het gehoor onder 25-30 decibel in het beste oor, kan zo nodig heelkundig worden ingegrepen. Gebrekkig gehoor hindert immers de (taal)ontwikkeling en kan tot leerachterstand en sociale complicaties leiden.
De onderzoekers concluderen dat intranasale toediening van corticosteroïden geen doeltreffende behandeling zijn bij middenoorontsteking met effusie. Actieve observatie met symptomatische behandeling verdient de voorkeur, temeer daar meer dan 40% van de gevallen in het onderzoek binnen een maand spontaan genas (unilateraal of bilateraal).

Belangenverstrengeling: geen. Schering-Plough leverde de medicatie en hielp bij de randomisatie.

Editorial. Topical intranasal corticosteroids for otitis media with effusion in primary care. BMJ 2009;339:b5380.
Williamson I, Benge S, Barton S, et al. Topical intranasal corticosteroids in 4-11 year old children with persistent bilateral otitis media with effusion in primary care: double blind randomized trial. BMJ 2010;340:b4984.

Mometason is in België en Nederland in neusspray op de markt als Nasonex®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. G. Laekeman
Thema Farmacotherapie
Publicatie 16 september 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 7 - Editie 7, 2010