Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Obsessief-compulsieve stoornis

Door op 01-04-2007

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS; ook bekend als OCD [obsessive-compulsive disorder]) wordt gerekend tot de angststoornissen en kan zich op elke leeftijd openbaren maar doorgaans gebeurt dit tijdens de adolescentie.Deze aandoening kan leiden tot ernstige invaliditeit: kinderen kunnen hun schoolopleiding staken en ouderen komen soms hun huis niet meer uit. De WHO rekent OCS tot de 20 meest invaliderende aandoeningen. De prevalentie is ongeveer 0,8% bij volwassenen en 0,25% bij kinderen in de leeftijd van 5-15 jaar. Het is echter goed mogelijk dat in beide groepen de prevalentie aanmerkelijk hoger is. Veel patiënten zoeken pas na lange tijd (gemiddeld 17 jaar!) behandeling en dan vaak bij andere artsen en niet bij psychiaters. Om deze reden stellen de schrijvers van dit overzichtsartikel dat ook andere artsen dan psychiaters bedacht moeten zijn op deze aandoening.Wat zijn de symptomen? Obsessies zijn ongewilde ideeën, beelden of opwellingen die herhaaldelijk in de gedachten van iemand opkomen. Hoewel zij door de patiëntworden herkend als komende uit zichzelf worden zij ervaren als ‘egodystoon’ (niet bij het karakter passend, ongewild en beangstigend). Compulsies zijn herhaalde stereotypische gedragingen of geestelijke verrichtingen volgens eigen regels die zeer strikt moeten worden nageleefd. De meest voorkomende obsessies zijn onder andere angst om iemand iets aan te doen, angst om letsel op te lopen, smetvrees, noodzaak tot symmetrie of nauwkeurigheid. De belangrijkste compulsieve gedragingen zijn schoonmaken, handen wassen, controleren, ordenen en opstellen, hamsteren en ook tellen, stil woorden herhalen en piekeren. Er is vaak comorbiditeit in de vorm van depressie, sociale fobie, eetstoornissen, alcoholisme, paniekstoornis, schizofrenie. De diagnostiek is niet altijd eenvoudig en vaak is het nodig zeer directe vragen te stellen. Het kan nuttig zijn een vragenlijst te gebruiken met de volgende vragen: wast u zich vaak of maakt u vaak schoon? Controleert u dingen vaak? Is er een gedachte waarvan u last heeft en die u graag kwijt zou willen zijn? Heeft u veel tijd nodig voor uw dagelijkse bezigheden? Maakt u zich zorgen of alles wel netjes of symmetrisch staat? Heeft u last van deze problemen?

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 4 - Editie 4, 2007